بسم الله الرّحمن الرّحیم
وقتی هنوز آنقدر بزرگ نشده ای که روی عهد و پیمان های دیرینه ات بایستی
وقتی هنوز آنقدر بزرگ نشده ای که کوه خشمت را فروخوری و دیگران را قربانی هزار و یک دلیل پنهان آن نکنی
وقتی هنوز آنقدر بزرگ نشده ای که چشم هایت,حضور و نظارت عظمتی بی انتها را بر زندگی و عملکرد و تلاش هایت ببیند
وقتی هنوز آنقدر بزرگ نشده ای که تنهایی را فرصتی عارفانه ببینی,نه اندوهی زجرآور
.
بهتر است آنقدر کوچک و در خود مچاله شوی که هیچ کس صدایت را نشنود!
حتی گوش هایت!
کوچک شو
آنقدر کوچک تا بشکند منیتی که تو را فرسنگ ها از یگانه معشوق هستی دور کرده است!
آنقدر کوچک که دیگر کسی نبیندت!حتی خودت!