بسم الله الرّحمن الرّحیم

چرا قلب ما درک نمی کند؟چون تربیت اخلاقی نداریم

هرچه دلمان می خواهد می گوییم آقاجان!

حساب دل بخواهی است داداش جون!نه حساب خدا خواهی.

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت

زملک تا ملکوت-متن سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله حق شناس تهرانی

.


علی اصغر ما در روز عاشورا(روضه مجسم ما):