بسم الله الرّحمن الرّحیم

از عبادت که برایم گفتند، گفتند بخوان که بهشتت برند و بخوان که جهنّم نروی. بخوان که شاکرش باشی و بخوان که کفران نعمت، نعمت از کفت بیرون کند، اما کسی نگفت بخوان که عاشق بمانی، بخوان که به بهشت قرب داخل شوی و بخوان که آتشفشان جهنم فراق دامنت را نگیرد و بخوان که شکر نعمت عشق خواندن است و بخوان که اگر نخوانی عشق را از تو می‌گیرند که بی‌عشق زندگی سرابی بیش نیست.

حجت الاسلام عباسی