بسم الله الرّحمن الرّحیم

اول یک سخن ناب:

شیخ جعفر مجتهدی: کوتاه ترین راه کمال، محبت اهل بیت و خدمت خالصانه به خلق است.

گناه حجاب بین مخلوق و خالق است.این آلودگی را با آب توبه بشویید.

.

این هم از عکس های نسبتا جدید علی کوچک ما، تازگی ها آنقدر شیرین شده که تحمل حتی 1 ساعت ندیدنش برایمان خیلی سخت تر از پیش است.

به لطف خداوند و اهل بیت, عاشق کتاب و صدای اذان و مسجد شده، کاش همین فطرت پاک و معصومش را برای همیشه حفط کند.

یا صاحب الزمان، به شما می سپاریمش، همان گونه که از ابتدا نذر شما بود، خودتان سرباز کوچکتان را آنگونه که دوست دارید تربیت کنید...

.

استفاده از روروئک به عنوان صندلی تماشای تلویزیون

این هم روشی جدید برای دست یابی به چیزهای دست نیافتنی!

از سرگرمی های مورد علاقه:بازی با دستمال لوله ای

کشف جاهایی که خودمون تا حالا کشف نکرده بودیم

رفتن روی میز نهارخوری به کمک دسته ی مبل!مقرّ جدید فرماندهی آقا!

بست نشستن پشت در،که پدر بدون ایشون نرن بیرون!

13 به در،حوالی سد درودزن

جارو زدن خانه ساعت 11 شب،برای فرار از خواب!

درآوردن مسواکش که توی آفتابه انداخته!

گذاشتن دست روی بینی و تقلید صدا!


روی پام تکونش میدم که بخوابه،کتاب گرفته که مثلا بخونه!